Dodeljeni sertifikati za polaznike obuke za krojače i šivače

Svečanom dodelom sertifikata u prostorijama Modne kuće Luna završen je drugi ciklus obuke šivača i krojača.

Ovog puta je pored organizovanja obuke u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, Modna kuća Luna istupila i samostalno i pod istim uslovima priključila obuci još jedan broj teže zapošljivih žena (lica koja su najmanje 6 mesecu na evidenciji NSZZ) o svom trošku.

Na obuci je ukupno bilo 28 osoba koje su uspešno završile obuku od toga 12 polaznica preko NSZZ, a 16 polaznica preko Modne kuće LUNA.  Obuka je sprovedena  u periodu 10.10.2017 do 17.11.2017. (ukupno 240 časova).

Od ukupnog broja, u stalni radni odnos, primljeno je 13 polaznica.

Cilj same obuke je bio da osposobi što veći broj lica bez stručne spreme.

Dodeli sertifikata  prisustvovali su : Zoran Martinović – direktor Nacionalne službe za zapošljavanje, Sonja Mirić – direktorka Filijale Požarevac NSZZ, Biljana Jovanović – direktor i vlasnik modne kuće LUNA, Zoran Mihajlović – direktor Summit Srevices, dr Mirjana Beara – vođa tima na partiji 2 projekta „Pomoć teže zapošljivim grupama“, Slavica Antić – direktorka Narodnog univerziteta Niš i Anica Bojović organizatora projekta i lice zaduženo za sve obuke, Milka Savić – načelnik odeljnja za programe zapošljavanja, preduzetništvo, obrazovanje i obuke, Grozdana Nenadović – sektor za posredovanje u zapošljavanju i planiranju karijere.

U narednoj 2018.godini, Modna kuća Luna planira da proširi svoje proizvodne kapacitete i spremna je za nove cikluse obuke, jer kapaciteti nisu još uvek popunjeni, tako da Luna i dalje ima potrebe za zapošljavanjem novih ljudi.